Registreeri Logi sisse

Eesti siseveod

Veoportaali kaudu on võimalik vedajatel pakkuda välja oma vaba veoressurssi kindlal ajavahemikul. Pakkuda saab regulaarvedusid jaotusautodega, samuti ühekordseid kaubavedusid madel- ja furgoonautodega.

Regulaarvedude puhul saavad vedajad kirjeldada erinevaid veomarsruute ja lisada faile nii teenindusgraafikute kui ka veotariifidega.

Klientidel on võimalus kirjeldada oma ühekordne või regulaarne veovajadus, mille peale saavad vedajad saata omapoolseid pakkumisi.

Eesti siseveod